Velkommen til Barsø Vandværks hjemmeside

Barsø Vandværk a.m.b.a. er et lille vandværk på lillebæltøen Barsø ud for Løjt land.
Vandværket forsyner 17 andelshavere med vand fra 2 boringer.
I 2013 iværksattes en større renovering og ibrugtagning af en ny boring nord på øen. Årsagen til ibrugtagningen af den nye boring var, at der gennem de senere år havde vist sig en saltvandsindtrængning i boring nr. 1 således at grænseværdien var overskredet.

I forbindelse med renoveringen er ledningføringen udvidet således at der fremover er 3 steder på øen med “Turistvand” altså vandposter der kan benyttes af øens turister. Den ene bliver placeret ved madpakkeskuret nord på øen og den anden syd på øen ved nedgangen til Søndermade, og nummer 3 ved bådebroen.
Projektet “Turistvand” er støttet af LAG under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Hjemmesiden er primært for andelshaverne.

Kontaktperson er Formand Paul Svennesen og træffes på telefon 61 75 85 03 eller på mail: post@barsoevand.dk